Tlačová konferencia po schválení Akčného plánu pre okres Rimavská Sobota

24.06.2016


Tlačová konferencia po schválení Akčného plánu pre okres Rimavská Sobota20861