Úrad vlády SR vyhlásil a zverejnil výzvu na nominácie na pozíciu predsedu ÚVO

31.03.2017

 
V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 141 zo dňa  29.marca 2017 vyhlásil Úrad vlády SR výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Informácia o výzve spolu  s požiadavkami na kandidáta a technickými náležitosťami k povinnému projektu kandidáta o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie a jeho rozvoja   sú zverejnené na stránke Úradu vlády SR, Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj v dennej tlači.

Transparentnosť výberového procesu je posilnená zriadením päťčlennej Komisie na kontrolu návrhov na kandidátov predsedu ÚVO, ktorej členmi sú: zástupca Úradu pre verejné obstarávanie, zástupca nominovaný splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a zástupca príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Komisia bude dbať najmä na dodržanie lehoty na doručenie návrhu na kandidáta, ako aj na úplnosť a správnosť doručených návrhov na kandidáta.

Návrhy na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie je možné podávať do 30. apríla 2017 na adresu Úradu vlády Slovenskej republiky. Všetci kandidáti budú po kontrole komisie verejne vypočutí na osobitnom zasadnutí vlády Slovenskej republiky, ktorá  na ďalšom rokovaní schváli kandidáta. Jeho meno  spolu s  návrhom na vymenovanie predloží Národnej rade Slovenskej republiky. Kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie  volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
 
 
 
 
22078