Úrad vlády SR zverejnil výzvu na členov Rady ÚVO

28.07.2022

Úrad vlády SR spoločne s Úradom pre verejné obstarávanie vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.
Uchádzač musí okrem formálnych záležitostí spĺňať minimálne 5 ročnú prax vo verejnom obstarávaní. Bližšie informácie o podmienkach prihlásenia sú tu: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-clen-rady-uvo-2022/

Lehota na doručenie návrhov je do 17. augusta 2022.  Po posúdení formálnych náležitostí bude o možnosti stať sa členom Rady Úradu pre verejné obstarávanie rozhodovať verejné vypočutie. Následné odborná komisia odporučí úspešných kandidátov na schválenie vláde SR.

Tlačový odbor Úradu vlády SR

29417