Úrad vlády určil a zverejnil podmienky voľby členov Rady ÚVO

01.06.2020

Rada ÚVO môže už čoskoro rokovať a rozhodovať v plnom počte. Úrad vlády SR dnes zverejnil Výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-kandidatov-na-predsedu-uvo-2020/.

 
Okrem príslušných dokladov, ktoré budú musieť kandidáti predložiť, sa budú prezentovať aj projektom na tému: „Popíšte 1 rozhodnutie ÚVO alebo Rady ÚVO za ostatných 5 rokov pre podlimitné a 1 rozhodnutie pre nadlimitné zákazky, s ktorými sa odborne nestotožňujete a odôvodnite prečo.“
 
Pre posudzovanie kvality uchádzača sú prioritné jeho odborné a osobnostné predpoklady.
Lehota na doručenie návrhov je stanovená na 22. jún 2020 s označením obálky: „Návrh na kandidáta člena Rady ÚVO“ – neotvárať.
 
Po posúdení formálnych náležitostí a dokladov bude o možnosti stať sa členom Rady ÚVO rozhodovať verejné vypočutie a následné odporučenie odbornej komisie na schválenie kandidátov vláde SR.
 
Vedúci ÚV SR by v tejto súvislosti rád vyzval odborníkov, aby sa neváhali prihlásiť do tohto transparentného výberového konania.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 


27636