Úrad vlády uzatvoril viac ako tretinu dotačných zmlúv na podporu kultúry menšín v hodnote vyššej ako 1 milión eur

01.06.2015

Od konca februára, kedy  Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny začal s uzatváraním zmlúv a vyplácaním finančných prostriedkov žiadateľom o  dotácie v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015, je k 1. júnu 2015 v Centrálnom registri  zmlúv evidovaných už 206 zmlúv na 363projektov v celkovej hodnote
1 183 385 eur.
 
Vďaka podpore štátu tak môžu menšinové organizácie uskutočňovať rôzne podujatia a prezentovať svoju kultúru. V rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 už boli podporené aj veľké festivaly, ako napríklad Festival kultúry Rusínov Slovenska, 50. ročník festivalu folklóru Rusínov a Ukrajincov Slovenska v Kamienke, ktoré sa uskutočnili  minulý týždeň. Už od zajtra budú môcť prezentovať svoje vystúpenia mladí divadelníci na celoštátnej súťažnej prehliadke maďarských detských bábkárskych a divadelných súborov Podunajská jar, ktorá sa tento rok koná už po 40.ty raz. 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pokračovať zverejňuje aktuálne podujatia  podporené v rámci dotačného programu na svojom webovom sídle: www.narodnostnemensiny.gov.skv časti Kalendár podľa informácií od organizátorov podujatí.

Proces podpisovania zmlúv a ich úhrada bude pokračovať aj naďalej. Úrad vlády a úrad splnomocnenca majú ambíciu vyplatiť prostriedky určené zo štátneho rozpočtu na dotačný program v roku 2015 v celkovej výške 3 879 250 €  v čo najskoršom termíne.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
§  
17880