Uznesenia BR SR

 • 29.12.2015 - Uznesenie č. 465
  zo 16. decembra 2015 k Návrhu Zmien a doplnenia Štatútu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Návrhu Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja a Návrhu Zmien a doplnenia Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky {eval1}
 • 08.12.2015 - Uznesenie č. 464
  z 25. novembra 2015 k Návrhu na uzavretie Memorandum of Understanding between the North Atlantic Treaty Organization (NATO) represented by NATO Assistant Secretary General, Emerging Security Challenges, Chair of Cyber Defence Management Board (CDMB) and the Slovak Republic represented by National Security Authority concerning Cooperation on Cyber Defence (CD) {eval1}
 • 08.12.2015 - Uznesenie č. 463
  z 25. novembra 2015 k návrhu „Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2016“ {eval1}
 • 08.12.2015 - Uznesenie č. 462
  z 25. novembra 2015 k Informácii o vyhlásení obmedzeného vzdušného priestoru na východnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou {eval1}
 • 08.12.2015 - Uznesenie č. 461
  z 25. novembra 2015 k Návrhu na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky {eval1}
 • 08.12.2015 - Uznesenie č. 460
  z 25. novembra 2015 k návrhu Legislatívneho zámeru opatrení v oblasti boja proti terorizmu {eval1}
 • 30.11.2015 - Uznesenie č. 459
  z 18. novembra 2015 k Informáciám o stave legislatívy v boji proti terorizmu a ďalším opatreniam {eval1}
 • 30.11.2015 - Uznesenie č. 458
  z 24. novembra 2015 Návrh na aktualizáciu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 397 z 8. júla 2015 v znení uznesení vlády Slovenskej republiky č. 473 z 26. augusta 2015 a č. 585 z 28. októbra 2015 {eval1}
 • 11.11.2015 - Uznesenie č. 457
  z 28. októbra 2015 k Návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia {eval1}
 • 11.11.2015 - Uznesenie č. 456
  z 28. októbra 2015 k Návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015 {eval1}
 • 11.11.2015 - Uznesenie č. 455
  z 28. októbra 2015 k Návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v tíme pre integráciu síl NATO/NATO Force Integration Unit {eval1}
 • 11.11.2015 - Uznesenie č. 454
  z 28. októbra 2015 k Návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru a členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky {eval1}
 • 11.11.2015 - Uznesenie č. 453
  z 28. októbra 2015 k Informácii o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov {eval1}
 • 11.11.2015 - Uznesenie č. 452
  z 28. októbra 2015 k Informácii o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu podľa § 19 ods. 6 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov {eval1}
 • 11.11.2015 - Uznesenie č. 451
  z 28. októbra 2015 k Návrhu na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016 {eval1}
 • 26.10.2015 - Uznesenie č. 450
  zo 14. októbra 2015 k Návrhu na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Resolute Support v Afganistane a na ich vyslanie na výcvik mimo územia Slovenskej republiky {eval1}
 • 26.10.2015 - Uznesenie č. 449
  zo 14. októbra 2015 k Informácii o vyslaní príslušníkov Policajného zboru na výkon hliadkovej činnosti na územie Maďarska {eval1}
 • 09.09.2015 - Uznesenie č. 448
  z 26. augusta 2015 k Návrhu aktualizácie stavieb a budov do kategórie objektov osobitej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany {eval1}
 • 09.09.2015 - Uznesenie č. 447
  z 26. augusta 2015 k Návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015 {eval1}
 • 09.09.2015 - Uznesenie č. 446
  z 26. augusta 2015 k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov {eval1}
8772