Uznesenia BR SR

 • 01.07.2014 - Uznesenie č. 385
  z 25. júna 2014 k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2014 {eval1}
 • 05.06.2014 - Uznesenie č. 384
  z 28. mája 2014 k materiálu Hodnotenie rizík pre kritickú infraštruktúru v Slovenskej republike v súvislosti s vývojom na Ukrajine {eval1}
 • 05.06.2014 - Uznesenie č. 383
  z 28. mája 2014 k Politike, zásadám a stratégii ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti {eval1}
 • 05.06.2014 - Uznesenie č. 382
  z 28. mája 2014 k Návrhu na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia kybernetickej ochrany NATO CC 14 {eval1}
 • 05.06.2014 - Uznesenie č. 381
  z 28. mája 2014 k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2013 {eval1}
 • 05.06.2014 - Uznesenie č. 380
  z 28. mája 2014 k Zámeru zriadenia stáleho Situačného centra SR pre vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v SR a vo svete {eval1}
 • 04.06.2014 - Uznesenie č. 379
  z 23. mája 2014 k materiálu Informácia o zabezpečení dodávok zemného plynu, ropy a jadrového paliva {eval1}
 • 22.05.2014 - Uznesenie č. 378
  z 14. mája 2014 k návrhu Koncepcie rozvoja vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky {eval1}
 • 22.05.2014 - Uznesenie č. 377
  z 14. mája 2014 k návrhu Hodnotenia bezpečnostnej situácie {eval1}
 • 22.05.2014 - Uznesenie č. 376
  z 14. mája 2014 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci {eval1}
 • 05.05.2014 - Uznesenie č. 375
  z 30. apríla 2014 k návrhu na vyčlenenie príspevku ozbrojených síl Slovenskej republiky do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014 {eval1}
 • 05.05.2014 - Uznesenie č. 374
  z 23. apríla 2014 k Správe o priebehu a výsledku inšpekcie ochrany utajovaných skutočností ATOMAL v Slovenskej republike {eval1}
 • 05.05.2014 - Uznesenie č. 373
  z 23. apríla 2014 k Správe o priebehu a výsledku inšpekcie ochrany utajovaných skutočností EÚ v Slovenskej republike {eval1}
 • 05.05.2014 - Uznesenie č. 372
  z 23. apríla 2014 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov výboru Bezpečnostnej rady SR {eval1}
 • 05.05.2014 - Uznesenie č. 371
  z 23. apríla 2014 k Správe o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2013 {eval1}
 • 05.05.2014 - Uznesenie č. 370
  z 23. apríla 2014 k materiálu Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2013 {eval1}
 • 12.03.2014 - Uznesenie č. 369
  z 3. marca 2014 k aktuálnej situácii na Ukrajine {eval1}
 • 27.02.2014 - Uznesenie č. 368
  z 21. februára 2014 k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane {eval1}
 • 27.02.2014 - Uznesenie č. 367
  z 21. februára 2014 k Plánu prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2014 v podmienkach Slovenskej republiky {eval1}
 • 27.02.2014 - Uznesenie č. 366
  z 21. februára 2014 k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2014 {eval1}
8772