Uznesenia BR SR

 • 05.11.2013 - Uznesenie č. 345
  z 23. októbra 2013 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR {eval1}
 • 05.11.2013 - Uznesenie č. 344
  z 23. októbra 2013 k návrhu správy o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011 – 2014 za rok 2012 {eval1}
 • 04.09.2013 - Uznesenie č. 343
  z 21. augusta 2013 k informácii o charaktere dokumentov z prostredia Vojenského spravodajstva zadržaných pri policajnom úkone dňa 22. júna 2013 (stupeň utajenia – DÔVERNÉ) {eval1}
 • 04.09.2013 - Uznesenie č. 342
  z 21. augusta 2013 k návrhu na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia kybernetickej ochrany NATO CC 13 {eval1}
 • 04.09.2013 - Uznesenie č. 341
  z 21. augusta 2013 k návrhu na ukončenie pôsobenia a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane {eval1}
 • 04.09.2013 - Uznesenie č. 340
  z 21. augusta 2013 k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2013 {eval1}
 • 04.09.2013 - Uznesenie č. 339
  z 21. augusta 2013 k návrhu na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2014 {eval1}
 • 10.07.2013 - Uznesenie č. 338
  z 26. júna 2013 k návrhu aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany {eval1}
 • 10.07.2013 - Uznesenie č. 337
  z 26. júna 2013 k návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Národného bezpečnostného analytického centra {eval1}
 • 10.07.2013 - Uznesenie č. 336
  z 26. júna 2013 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR {eval1}
 • 10.07.2013 - Uznesenie č. 335
  z 26. júna 2013 k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2012 {eval1}
 • 10.07.2013 - Uznesenie č. 334
  z 26. júna 2013 k Správe o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2012 {eval1}
 • 10.07.2013 - Uznesenie č. 333
  z 26. júna 2013 k Informácii o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu {eval1}
 • 10.07.2013 - Uznesenie č. 332
  z 26. júna 2013 k Bielej knihe o obrane Slovenskej republiky {eval1}
 • 10.07.2013 - Uznesenie č. 331
  z 26. júna 2013 k Informácii o aktuálnej situácii vo Vojenskom spravodajstve po medializovanom úniku informácií {eval1}
 • 06.05.2013 - Uznesenie č. 330
  z 12. júna 2013 k návrhu zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov {eval1}
 • 25.03.2013 - Uznesenie č. 329
  z 20. marca 2013 k odvolaniu a vymenovaniu predsedu a členov výborov Bezpečnostnej rady SR {eval1}
 • 25.03.2013 - Uznesenie č. 328
  z 20. marca 2013 k správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu v roku 2012 {eval1}
 • 11.03.2013 - Uznesenie č. 327
  z 27. februára 2013 k návrhu na vyslanie, predĺženie času vyslania a ukončenie času vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii ISAF {eval1}
 • 11.03.2013 - Uznesenie č. 326
  z 27. februára 2013 k návrhu na vyčlenenie príspevku ozbrojených síl Slovenskej republiky do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. apríla 2013 do 31. decembra 2013 {eval1}
8772