V Bruseli podpísali dohodu CETA medzi EÚ a Kanadou

30.10.2016

V nedeľu 30. októbra 2016 bola v Bruseli podpísaná dohoda CETA, teda zmluva o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kanadou.
 
20161030 - CETA
Podpis predsedu vlády SR Roberta Fica pod dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou CETA.
Foto: Európska únia
„Zmluva je obrovským úspechom. Ide o dohodu, ktorá je vzájomne výhodná pre obidve strany,“ vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico, ktorý zmluvu podpísal ako premiér krajiny aktuálne predsedajúcej EÚ. Po podpise Parížskej dohody o klimatických zmenách a po dohode o fungovaní Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže ide o ďalší významný akt, ktorý bol schválený počas nášho predsedníctva v Európskej únii.

Proces vzniku zmluvy o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou sa začal ešte v roku 2009. „Kanada bola mimoriadne korektným partnerom, ktorý počúval a mal záujem riešiť pripomienky jednotlivých členských krajín,“ objasnil premiér Robert Fico. Zdôraznil, že zmluva vytvára nové príležitosti nielen pre biznis, ale aj pre investície a tvorbu nových pracovných miest. „Tešme sa spoločne z toho, že máme na svete progresívnu, dobrú zmluvu, ktorá môže byť príkladom aj pre ďalšie veľké krajiny, ktoré majú záujem takúto dohodu s Európskou úniou podpísať,“ povedal Robert Fico.

Dohodu CETA musí teraz  schváliť Európsky parlament a následne ju ratifikujú aj národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Premiér Robert Fico verí, že proces ratifikácie v národných parlamentoch bude prebiehať úspešne, pretože krajiny už v tomto čase indikovali ustanovenia dohody, s ktorými mali problémy.

Vyjadrenie predsedu vlády SR Roberta Fica po podpise dohody CETA, časť 1Vyjadrenie ministra hospodárstva SR Petra Žigu po podpise dohody CETAVyjadrenie predsedu vlády SR Roberta Fica po podpise dohody CETA, časť 221335