Veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie sa zúčastní otvorenia nového turisticko-informačného centra

26.06.2014

J.E. Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike, prijal pozvanie organizátorov na slávnostné otvorenie nového Turisticko-informačného centra v rámci projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce: Slovenský raj – Klaster  cestovného ruchu Národný park Slovenský raj a TIC Dobšinská Ľadová Jaskyňa, realizovaného obcou Stratená.
Práve ním sa už túto sobotu, 28.6.2014 otvára letná turistická sezóna v Slovenskom raji. Otvorenia centra sa okrem veľvyslanca zúčastnia aj zástupcovia kancelárie Švajčiarskeho príspevku v Slovenskej republike, Úradu vlády Slovenskej republiky, ministerstiev, oblastnej organizácie cestovného ruchu, miestnej samosprávy, ale aj zástupcovia súkromnej sféry.  Prítomní sa tak po prvý raz môžu oboznámiť so všetkými informáciami o Dobšinskej Ľadovej Jaskyni, Slovenskom raji a ďalších pamiatkach, atrakciách a možnostiach na turistické či rekreačné vyžitie sa v tomto regióne.
 
Vybudovať nové informačné centrum sa podarilo vďaka finančnej podpore vo výške viac ako 1,126 milióna eur z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky.
 
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácieJ.E. Alexander Wittwer sa od svojho menovania v máji tohto roku pravidelne informuje o švajčiarsko-slovenskej spolupráci – v sprievode zástupcov úradu vlády navštevuje miesta, kde sa realizujú spoločné projekty. O otvorení nového turistického centra hovorí: „Jedinečné prírodné podmienky v dych vyrážajúcej scenérii Slovenského raja  umožňujú v nich ležiacimobciam vybudovať stratégiu rozvoja cestovného ruchu s využitím práve tohto  potenciálu. Švajčiarske obce nachádzajúce sa v obdobných podmienkach už daný potenciál vo svoj prospech využívajú a, čomu som najviac rád, švajčiarske organizácie ako partneri konečného  prijímateľa spolupracujú s miestnymi organizáciami pri dosahovaní stanovených cieľov. Dovoľujem si vyjadriť presvedčenie, že nové Turisticko-informačné centrum v Slovenskom raji  bude ďalším významným prínosom pre tento krásny región“.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj
www.vraji.sk
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie
bts.vertretung@eda.admin.ch

Veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie sa zúčastní otvorenia nového turisticko-informačného centra

Späť na fotogalériu
 

15325