Vláda rokovala s predstaviteľmi miestnej a regionálnej samosprávy

21.11.2012

Dnešné rokovanie vlády bolo trochu netradičné, pretože za rokovacím stolom nesedeli len členovia vlády, ale aj predstavitelia samosprávnych krajov a zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska. „Prijali sme takmer päťdesiat úloh pre členov vlády s cieľom riešiť otázky, ktoré sa buď dlho odkladali, alebo sú také urgentné, že na ne vláda musí reagovať,“ uviedol po rokovaní predseda vlády SR Robert Fico. Účasť predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy na rokovaní vlády je výsledok memoránd o spolupráci pri konsolidácii verejných financií, ktoré samosprávy s vládou podpísali v októbri.

Vláda teda dnes prijala rozhodnutia o čerpaní finančných prostriedkov z Európskej únie v aktuálnom programovacom období 2007 až 2013, najmä v Regionálnom operačnom programe. „Ide predovšetkým o odstránenie byrokratických prekážok či stanovenie termínov, v rámci ktorých je potrebné mestám, obciam a samosprávnym krajom preplácať peniaze. Ponúkli sme aj novú kvalitu vzájomných vzťahov pri príprave Partnerskej dohody na roky 2014 až 2020,“ informoval Robert Fico. Predseda združenia SK-8 Tibor Mikuš a predseda ZMOS Jozef Dvonč verejne poďakovali premiérovi za prijatie uznesenia, ktoré rieši katastrofálnu situáciu v oblasti dopravy. Nákladná automobilová doprava totiž neadekvátne zaťažuje cesty druhej a tretej triedy v správe samospráv, ktoré neboli konštruované na takúto záťaž a ohrozujú tak nielen ich kvalitu, ale aj ľudské životy. „V skrátenom legislatívnom konaní okamžite zakážeme pohyb ťažkej dopravnej automobilovej techniky na cestách druhej a tretej triedy, prirodzene s existujúcimi výnimkami. Nemôžeme dovoliť, aby nákladná automobilová doprava obchádzala povinnosti vyplývajúce z elektronického mýta a ničila cesty,“ zdôraznil premiér. Okrem tohto uznesenia vláda uvoľnila 52 miliónov eur na financovanie sociálnych služieb pre územnú samosprávu, uložila ministerke zdravotníctva SR Zuzane Zvolenskej úlohu o finančnej stabilizácii nemocníc v správe samospráv a ministerstvo životného prostredia bude musieť vyriešiť citlivú otázku zonácie.

„Domnievam sa, že toto rokovanie malo svoj význam a nebránim sa tomu, aby sa rokovania v podobnom formáte opakovali,“ zhodnotil Robert Fico. „Verím, že tento spôsob rokovania nás privedie k optimálnym riešeniam,“ doplnil Tibor Mikuš. „Som za takéto partnerstvo,“ dodal Jozef Dvonč.

Spoločné 35. rokovanie vlády a predstaviteľov samospráv10045