Vláda Slovenskej republiky od 23. 4. 1991 do 24. 6. 1992

predseda vlády SR Ján ČARNOGURSKÝ
prvý podpredseda vlády SR od 28.8.1991 Martin PORUBJAK
podpredseda vlády SR Gábor ZÁSZLÓS
podpredseda vlády SR Anton VAVRO
minister financií Michal KOVÁČ
od 14.6.1991 Jozef DANČO
minister hospodárstva Jozef BELCÁK
minister kultúry Ladislav SNOPKO
minister lesného a vodného hospodárstva Viliam OBERHAUSER
minister medzinárodných vzťahov (ad interim) Ján ČARNOGURSKÝ
od 6.5.1991 Pavol DEMEŠ
minister obchodu a cestovného ruchu Jozef CHREN
od 18.2.1992 Jana KOTOVÁ
minister pre hospodársku stratégiu,
zrušené 1.8.1991
Rudolf FILKUS
minister dopravy, spojov Vladimír PAVLE
ministerka práce a sociálnych vecí Helena WOLEKOVÁ
minister priemyslu Ján HOLČÍK
minister spravodlivosti Marián POSLUCH
minister školstva, mládeže a športu Ján PIŠÚT
minister vnútra Ladislav PITTNER
minister výstavby a stavebníctva (ad interim) Jozef BELCÁK
od 28.8.1991 Jozef BÚTORA
minister zdravotníctva Alojz RAKÚS
minister poľnohospodárstva a výživy (ad interim) Viliam OBERHAUSER
od 28.8.1991 Jozef KRŠEK
predseda Komisie pre životné prostredie Ivan TIRPÁK
minister pre správu a privatizáciu národného majetku Ivan MIKLOŠ
minister kontroly Martin HVOZDÍK
2570