> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

Vladimír Palko


minister vnútra SR
od 16. 10. 2002 do 8.2.2006

Ministerstvo vnútra

sa narodil 20. mája 1957. Štúdium matematiky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1981.

Do roku 1990 pôsobil najprv ako odborný asistent na Katedre matematiky na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave a ďalej ako vedecký pracovník na Ústave technickej kybernetiky v Slovenskej akadémii vied (SAV). Učil aj na Katedre matematiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU). V rokoch 1991-1992 bol námestníkom riaditeľa Federálnej bezpečnostnej informačnej služby.

Od novembra 1996 do júla 1998 zastával Vladimír Palko funkciu podpredsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). V júli 1998 sa stal členom Slovenskej demokratickej koalície (SDK) a členom Predsedníctva SDK. Po septembrových voľbách 1998 bol do 21.9.2002 predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Svoje členstvo v KDH v zmysle jeho platných stanov obnovil 15. januára 1999.

Od novembra 2000 patril Vladimír Palko medzi 9 členov, ktorí vystúpili z klubu poslancov NR SR za SDK a založili v NR SR klub KDH.

Na sneme KDH v apríli 1999 zvolili Vladimíra Palka za podpredsedu hnutia pre tlač a vonkajšie pôsobenie. V tejto funkcii ho potvrdili aj snemy KDH v októbri 2000 v Trenčíne a októbri 2001 v Nových Zámkoch.

Ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk.

Je ženatý, má 3 deti.