Vyhlásenie o prístupnosti


Internetové stránky www.vlada.gov.sk sú vytvorené v súlade so základnými štandardmi prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií SR o štandardoch pre IS VS č.312/2010 Z.z..

Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.

Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) a to nasledovne:
  • E - vyhľadávanie
  • V - Vláda SR
  • I - informačný servis
  • A - adresár inštitúcií
  • S - Slovensko
  • N - iné stránky
  • K - kontakt
Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača. Internet Explorer ALT+písmeno a enter, Mozilla Firefox ALT+SHIFT+písmeno, Google Chrome ALT+písmeno (strašie verzie mali blokované AccessKey), Opera SHIFT+ESC+písmeno (v opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo).

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese webmaster@vlada.gov.sk. Otázky ohľadom obsahu, je možné zasielať na adresu info@vlada.gov.sk , alebo na kontakty uvedené na stránke kontakt.
Autor nezodpovedá za obsah stránky. 172