Vyjadrenie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho ku klimatickým zmenám

20.09.2019

Milí priatelia,

dnes sa opäť bude vďaka mnohým ľuďom v uliciach na celom svete hovoriť o klimatickej zmene. Je to veľmi vážna téma, ktorá sa nastoľuje čoraz naliehavejšie a žiada si od všetkých krajín na svete a ich lídrov obrovskú zodpovednosť. Ani Slovensko sa nemôže tejto diskusii vyhnúť. Musíme si totiž odpovedať na otázku, akú planétu chceme zanechať budúcim generáciám.

Už niekoľkokrát som zdôraznil, že Slovensko je pripravené podieľať sa na opatreniach, ktoré majú spomaliť zásadné klimatické zmeny. Moja vláda prijala dokument Zelenšie Slovensko - stratégiu Slovenska do roku 2030 s jasne formulovanými opatreniami, ako reagovať na klimatické výzvy, ktoré nás čakajú. Ako jediný premiér krajín V4 som sa prihlásil k plánu mať do roku 2050 uhlíkovo neutrálne Slovensko. Znamená to, že vyprodukujeme len toľko emisií, ktoré zároveň zvládneme absorbovať. Moja vláda sa nevyhýba ani riešeniu ekonomicky a sociálne mimoriadne citlivých otázok, akými sú napríklad postupné zastavenie ťažby uhlia na Hornej Nitre. Platí však, že pri opatreniach v prospech klímy musíme prihliadať aj na naše hospodárstvo a súčasnu výzvu spomalenia globálnej ekonomiky. A predovšetkým na ľudí, ktorým musíme aktívne hľadať iné uplatnenie v oblastiach, ktoré nebudú natoľko zaťažovať životné prostredie.

Som rád, že dnes množstvo mladých ľudí vyjadruje v uliciach podporu opatreniam, ktoré majú zachrániť našu spoločnú planétu. Je dôležité počuť a vidieť takýto apel, aby všetci kompetentní konali. Na druhej strane, skúsme pre lepšie životné prostredie urobiť niečo aj my sami, každý jeden deň. Separovaním odpadu, zálohovanim PET fliaš, využívaním alternatívnej dopravy, nepoužívaním neekologických materiálov. Spoločné úsilie prinesie lepšie výsledky pre nás všetkých. Prajem vám príjemný deň.

26967