Výjazdové 22. rokovanie vlády, tlačová konferencia

31.08.2016


Tlačová konferencia po 22. rokovaní vlády, ktoré sa uskutočnilo vo Svidníku - 1. časťTlačová konferencia po 22. rokovaní vlády - II. časť /záver/20998