Výsledky verejného vypočutia kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

20.06.2019

Na základe verejného vypočutia 11 kandidátov  na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti komisia zložená zo zástupcov Kancelárie prezidenta SR, vlády SR, Kancelárie verejnej ochrankyne práv, Rady pre štátnu službu, Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie vyhodnotila v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 54/2019 záujemcov o kandidatúru a na základe  ich hodnotenia odporučila vláde SR Zuzanu Dlugošovú a Moniku Filipovú ako dve kandidátky na funkciu predsedníčky úradu.  Tieto kandidátky získali od komisie najviac bodov (429, resp. 427 z možných 500 bodov).

Detaily  tohto rozhodnutia obsahuje   Návrh  na schválenie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bude spolu so Zápisnicou z verejného vypočutia záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov, zverejnený v najbližších dňoch na stránke: https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/urad-na-ochranu-oznamovatelov/.
Vláda
 
Verejné vypočutie zorganizoval Úrad vlady SR  v dňoch 4. – 5. júna 2019 v  ÚZ Hotel Bôrik a na svojom FB profile vysielal aj živý stream, ktorý mal po obidva dni cca 19 000 pozretí.
 
Úrad vlady SR
www.vlada.gov.sk
26718