Výzva z plánu obnovy Seal of Excellence

09.03.2023

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) a sú z Bratislavského kraja. Celkový objem prostriedkov vo výzve je 9,9 miliónov eur; maximálna výška grantu je 2,5 milióna eur.

Podporené budú výskumno-vývojové projekty mikro, malých a stredných podnikov, ktorým bola po 1. januári 2021 udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator alebo nástroja EIC Transition programu Horizont Európa pre ich technologickú inovatívnosť a zároveň neboli z tohto priamo riadeného programu Európskej komisie (European Innovation Council) finančne podporené.

Známka excelentnosti za kvalitu sa udeľuje projektom na základe hodnotenia a zoradenia nezávislými odborníkmi, pričom tieto projekty sa považujú za excelentné a hodné financovania z verejných zdrojov, no nie je možné ich financovať z programu Horizont Európa z dôvodu nedostatku dostupných finančných prostriedkov. Z hľadiska zamerania ide o projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rôznych odvetviach hospodárstva.

Výzva je určená žiadateľom, ktorí plánujú svoje projekty v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Pre Úrad vlády SR ju realizuje Ministerstvo hospodárstva SR, je otvorená do 31.12.2023 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov.

Ide o jednu z prvých výziev na podporu vedy, výskumu a inovácií v rámci  plánu obnovy a odolnosti, ďalšie môžeme očakávať v priebehu najbližších týždňov. Tie výzvy, ktoré sa zameriavajú na medzinárodnú spoluprácu, majú viesť k vyššej podpore medzinárodne úspešných výskumných a inovačných projektov a  k vyššej miere zapájania sa slovenských projektov do medzinárodnej spolupráce.

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vznikla v roku 2021 ako nadrezortný expertný orgán s cieľom reformovať štátnu podporu vedy, výskumu a inovačného ekosystému. Misiou VAIA je významne zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska.  Pôsobí ako jeden z vykonávateľov plánu obnovy a odolnosti zameraného na výskum, vývoj a inovácie.

Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Približne 10 percent celkových investícií z plánu obnovy smeruje na podporu zlepšenia výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku.

Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle VAIA.

Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR

29702