Za peniaze grantov EHP sa zachráni bardejovské Suburbium aj zámok v Holíči

23.10.2014

Podpísanie zmlúv na projekty obnovy a záchrany nášho kultúrneho dedičstva už začiatkom novembra. Podporené projekty výrazne prispejú k zachovaniu našich pamiatok európskeho či svetového významu. Ide o významné objekty kultúrneho dedičstva nachádzajúce sa na celom území Slovenska:  Dóm svätej Alžbety, hrad Devín, neologická synagóga v Žiline či zámok v Holíči sú len niekoľkými príkladmi z viac ako desiatich podporených projektov.
 
 Úrad vlády SR ako Správca programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva financovaného z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru uzavrel v novembri minulého roka s  Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom dohodu o financovaní programu kultúrneho dedičstva z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru.Nasledovala príprava výziev, vypracovanie projektov, ich hodnotenie a schvaľovanie. Celková suma určená na tieto projekty je približne 6 miliónov eur.
 
Slávnostný podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi sa uskutoční  4. novembra 2014 v Sobášnom paláci v Bytči. Zároveň Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva usporiada konferenciu s názvom  Živé pamiatkyo príležitostiach v oblasti turizmu a sociálneho rozvoja, ktoré prinášajú pamiatky zrekonštruované v rámci grantov EHP a Nórska.
Súčasťou podujatia bude prezentácia projektov podporených z týchto grantov v predchádzajúcom období, napríklad rekonštrukcia Reduty, Sobášneho paláca v Bytči, Múzea slovenskej dediny v Martine a iné, ako aj  slávnostné otvorenie vernisáže Znovuzrodené dedičstvo - putovnej výstavy projektov kultúrneho dedičstva zrealizovaných na Slovensku, ktorú organizuje veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR.
 
Projekty budú prezentované od 10:00 hodiny, slávnostný podpis projektových zmlúv sa uskutoční o 11:30 hodine.  Zoznam podporených projektov je zverejnený na http://www.eeagrants.sk/.
 
Úrad vlády SR
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR
16267