Zachránená krása Starej synagógy v Bardejove

19.04.2017

Areál židovských rituálnych budov je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove, ktorú UNESCO zaradilo medzi svetové kultúrne poklady nielen pre jej historický význam, ale aj ako svedectvo o jazykovo, kultúrne a nábožensky zmiešanej spoločnosti. Projekt s názvom projektu Bardejovské suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy, ktorý bol podporený z Finančného mechanizmu EHP v rámci programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a ktorého správcom je Úrad vlády SR, sa chýli k svojmu záveru.

Vďaka  finančnej podpore grantu vo výške 649 703 eur sa podarilo rekonštruovať vzácnu synagógu a reštaurovať jej interiér tak, aby sa mohla stať reprezentatívnym priestorom pre uskutočňovanie výstav, koncertov či rôznych iných podujatí.

Záverečná konferencia k ukončeniu projektu sa uskutoční vo štvrtok, 20.apríla 2017 o 13.00 hodine v priestoroch Starej synagógy na Mlynskej ulici 13 v Bardejoveza účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR, J.E. Ingy Magistad, riaditeľa odboru grantov EHP a Nórska Úradu vlády SR  Jaroslava Mojžiša, realizátorov projektu a ďalších hostí.  Súčasťou konferencie bude aj prehliadka zreštaurovanej Starej synagógy, uvedenie do života prezentačnej publikácie a filmového dokumentu, ktoré mapujú premenu tejto kultúrnej pamiatky a rozprávajú jej príbeh. 
 
V súčasnosti  sa vlastník, ktorým je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, spolu s občianskym združením Vita in suburbium a Bardejovským výborom na zachovanie židovského dedičstva,  snaží o postupnú obnovu všetkých objektov židovského suburbia. Už dnes je komplex budov vyhľadávaným miestom pre turistov. Pamätník holokaustu  neďaleko areálu poskytuje vhodné podmienky pre vzdelávaciu činnosť mládeže a verejnosti pri spoznávaní dejín mesta, osudu bardejovskej židovskej komunity, ale aj kultúry či vzácneho historického dedičstva.
 
Kontakt:  Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
                 Peter Hudák, info@suburbiumbardejov.sk ; +421 908 841 027
 
 
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
 
Vita in suburbium, o.z.
info@suburbiumbardejov.sk
 
22125