Zajtra budú na úrade vlády podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

27.10.2015

V stredu 28. októbra 2015 o 13.00 h   sa v  Zrkadlovej  sále  Úradu vlády SR uskutoční   podpis  Kolektívnej   zmluvy  vyššieho  stupňa   pre   zamestnávateľov, ktorí  pri odmeňovaní  postupujú  podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone  práce  vo  verejnom  záujme  na  rok  2016  a Kolektívnej  zmluvy vyššieho stupňa v štátnej  službe  na rok 2016  za účasti  vedúceho   úradu vlády  SR  Igora Federiča,  ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ministra financií SR Petra Kažimíra, ministra  školstva,  vedy,  výskumu a športu SR Juraja Draxlera,   ministra práce, sociálnych vecí a  rodiny  SR Jána Richtera a ministra zdravotníctva SR Jána Čisláka. 
 
Kolektívne zmluvy podpíšu čelní predstavitelia Konfederácie  odborových  zväzov  SR, Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, Všeobecného slobodného odborového zväzu, ako aj predseda ZMOS Michal Sýkora a predsedovia VÚC.
 
Dohoda medzi zúčastnenými stranami nastala počas posledného kola kolektívneho vyjednávania začiatkom októbra 2015  aj v otázkach navýšenia platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a to o 4% od 1.januára 2016.
 
V aktuálnych kolektívnych zmluvách sa vyjednávači dohodli na dĺžke pracovného času či  dovolenky, na odchodnom,  ale aj na výške príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a celkovom prídele do sociálneho fondu. Kompletné znenia Kolektívnej  zmluvy  v štátnej  službe  na rok 2016 a Kolektívnej zmluvy vyššieho  stupňa   pre   zamestnávateľov, ktorí  pri odmeňovaní  postupujú  podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone  práce  vo  verejnom  záujme  na  rok  2016,  budú po podpise všetkých signatárov zverejnené v Centrálnom registri zmlúvna stránke úradu vlády.
 
Vstup médií do areálu Úradu vlády SR je cez hlavný vchod z Námestia slobody.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
19250