Zajtra podpíšu na úrade vlády kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

09.12.2014

V stredu 10.decembra  2014 sa  o 13.tej  hodine   v  Zrkadlovej  sále  Úradu vlády Slovenskej republiky  uskutoční   podpis  Kolektívnej   zmluvy  vyššieho  stupňa   pre  zamestnávateľov, ktorí  pri odmeňovaní  postupujú  podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone  práce  vo  verejnom  záujme  na  rok  2015  a o  Kolektívnej  zmluve vyššieho stupňa v štátnej  službe  na rok 2015  za účasti   predsedu vlády SR  Roberta  Fica,  vedúceho   Úradu vlády  SR  Igora Federiča, ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ministra financií SR Petra Kažimíra, ministra  školstva, vedy,  výskumu a športu SR Juraja Draxlera,   ministra práce, sociálnych vecí a  rodiny SR Jána Richtera a ministra zdravotníctva SR Jána Čisláka.  Spolu s nimi  kolektívne zmluvy podpíšu aj predseda ZMOSu Jozef Dvonč, predsedovia ôsmich VÚC a  čelní predstavitelia   Konfederácie  odborových  zväzov  SR, Nezávislých kresťanských odborov Slovenska a Všeobecného slobodného odborového zväzu.
 
Dohoda medzi zúčastnenými stranami nastala počas posledného kola kolektívneho vyjednávania koncom novembra 2014, a to aj v otázkach navýšenia platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  - k prvému zvýšeniu o 1,5% dôjde 1.januára 2015 a k ďalšiemu o 1 % 1.júla 2015. Platy  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stúpnu na budúci rok o 5%.
 
Okrem výšky miezd sa vyjednávači dohodli aj na ďalších benefitoch – na skrátení pracovného času na 37,5 hodiny týždenne, na dĺžke dovolenky, na  zvýšení odchodného o jeden plat, na výške príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a iných.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
16669