Zasadnutie pracovnej skupiny siete EUPAN v Bratislave

24.10.2016

V dňoch 13. a 14. októbra sa v bratislavskom hoteli Bôrik konalo pracovné zasadnutie Európskej siete verejnej správy EUPAN.  Ide o ďalšiu úroveň rokovaní organizovaných v rámci predsedníctva SR v Rade Európy, ktoré sú venované otázkam a problémom verejnej správy s cieľom zvýšiť jej výkonnosť, konkurencieschopnosť a kvalitu. 

Hlavnými témami slovenského predsedníctva EUPAN-u sú otvorené vládnutie, inovatívne verejné služby a rozvoj ľudských zdrojov vo verejnej správe. EUPAN predstavuje neformálnu sieť verejnej správy v rámci ktorej Úrad vlády SR aktívne participuje v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Slovenskú delegáciupopri predstaviteľoch Úradu vlády SR a Ministerstva vnútra SR tvorili zástupcovia Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Transparency International Slovensko, Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť,  samosprávy, ako aj akademickej obce. Zo siete EUPAN sa podujatia zúčastnilo 28 delegácií z členských krajín EÚ vrátane Európskej komisie a pozorovateľských krajín (Nórsko, Švajčiarsko). 

Plenárne zasadnutie otvorila úvodným príhovorom Tatiana Janečková, vedúca služobného úradu Úradu vlády SR a Monika Filipová, riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov Ministerstva vnútra SR. V rámci plenárneho zasadnutia odzneli prezentácie o súčasných trendoch hodnotenia a odmeňovania  v štátnej službe, hodnotách verejnej správy v neistých časoch a zvyšujúcej sa dôležitosti hodnotenia dopadov regulácie na politík, tzv. RIA (Regulatory Impact Assessment). Počas oboch dní zasadnutia delegáti tiež aktívne participovali a diskutovali na interaktívnych workshopoch. Úrad vlády SR za oblasť ľudských zdrojov organizoval worskhopy týkajúce sa trendov v hodnotení štátnych zamestnancov a systémov odmeňovania a benefitov v štátnej službe, ktoré predstavila Katarína Staroňová z Univerzity Komenského v Bratislave a Andrea Dlesková z Úradu vlády SR.

Finálne podujatie, ktorým je zasadnutie generálnych riaditeľov členských štátov EÚ zodpovedných za oblasť verejnej správy, sa uskutoční 15. a 16. decembra.
 
galéria s fotkami:
https://drive.google.com/drive/folders/0B2E4LNocXw71VTVLTkVjWGlxT2M?usp=sharing


Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
21307