Zbor poradcov predsedu vlády SR

Predseda Zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky
Vladimír Faič
 
Tajomník Zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky
JUDr. Jozef Červenka
 
Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre spravodlivosť
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
 
Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo
doc. Ing. Stanislav Becík, PhD.
 
Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
 
Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre životné prostredie
doc. Ing. Ján Ilavský, CSc.      
 
Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre ekonómiu a prognostiku
RNDr. Pavol Kárász, CSc.
 
Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre vysoké školstvo
prof. Ing. Rudolf Kropil. CSc. 
 
Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre hospodársku a sociálnu politiku
Ing. Peter Magvaši, CSc.
 
Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre vnútornú politiku
doc. Mag. Martin Muranský, PhD. 
 
Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre dopravu
Ing. Peter Ondroušek 
 
Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prof. MUDr. Juraj Pechan, PhD. 
 
Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre vonkajšie ekonomické vzťahy
prof. Ing. Peter Staněk, CSc.                              
 
Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.  

Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre školstvo
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 8561

Dátum poslednej aktualizácie: 16.01.2019