Zbor poradcov predsedu vlády SR

Predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR
Ing. Ľubomír Ščasný

Tajomník Zboru poradcov predsedu vlády SR
PhDr. JUDr. Peter Majtán, PhD.

Poradca predsedu vlády pre digitalizáciu
Ján Bučkuliak

Poradkyňa predsedu vlády pre záležitosti EÚ
Ľubica Karvašová

Poradkyňa predsedu vlády pre Zelenú ekonomiku a Plán obnovy
Lívia Vašáková

8561

Dátum poslednej aktualizácie: 10.01.2022