Zoznam členov

Štefan Holý
podpredseda vlády a predseda Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky,

Marek Kaľavský
podpredseda Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky,

Peter Rohaľ
tajomník Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky,
 

Ďalší členovia Legislatívnej rady vlády SR

JUDr. Tomáš Čičmanec
doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.
JUDr. Viera Gajdošová
JUDr. Beata Galambošová
prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.
JUDr. Peter Haňdiak
doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, PhD.
JUDr. Jozef Kandera
JUDr. Peter Kriška
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
JUDr. Michal Miškovič
JUDr. Jaroslav Pilát
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

351

Dátum poslednej aktualizácie: 16.07.2020