Regionálny rozvoj

Je odporúčané sa držať zverejnenej metodiky pri vypracovávaní Programov Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja (PHSR), ktoré sú spracovávané pre potreby samosprávy obce, skupiny obcí a vyšších územných celkov. Zverejnená metodika bola pripravená v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 378/2016 Z. z.).


Podpora najmenej rozvinutých okresov 21895

Dátum poslednej aktualizácie: 24.02.2017