Regionálny rozvoj

Vedúci pracovníci útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a management regionálneho rozvoja sa stretli v Žiline
12.09.2017 Vedúci pracovníci útvarov zodpovedných za konce...Na podnet generálnej riaditeľky Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR sa 12. septembra 2017 v Žiline konalo pracovné stretnutie vedúcich pracovníkov útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a management regionálneho rozvoja. Zúčastnili sa ho zást...

ODBOR PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Dunajská 68, 81108 Bratislava

Ing. Dominika Benická - riaditeľka odboru
dominika.benicka@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925885
 
Beluská Zuzana
Tel: 20925985
E-mail: zuzana.beluska@vlada.gov.sk
 
Kolačkovská Narcisa
Tel: 20925883
E-mail: narcisa.kolackovska@vlada.gov.sk
 
Kolesárová Jana
Tel: 20925887
E-mail: jana.kolesarova@vlada.gov.sk
 
Kolimárová Michaela
Tel: 20925889
E-mail: michaela.kolimarova@vlada.gov.sk
 
Kováč Michal
Tel: 20925884
E-mail: michal.kovac@vlada.gov.sk
21895

Dátum poslednej aktualizácie: 20.07.2017