Reklamná a komunikačná kampaň pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
Dátum zverejnenia: 28.06.2013