Zabezpečenie príjmu digitálneho televízneho vysielania
Dátum zverejnenia: 09.06.2014