Nórsky finančný mechanizmus podporuje projekty na život bez násilia

24.11.2014

Násilie páchané na ženách je obzvlášť závažný, avšak ešte stále tabuizovaný celospoločenský problém, a to  podľa prieskumu agentúry Markant je v súčasnej dobe  na Slovensku týraná každá piata žena.  Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý je správcom programu Domáce a rodovo podmienené násilie, financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu, organizujepri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách pripravil sériu podujatí.
 
V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa už zajtra 25.11.2014v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave uskutoční diskusia za okrúhlym stolom na tému ŠTANDARDIZÁCIA SLUŽIEB PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE - možnosti a limity za účasti poskytovateľov podporných služieb ženám zažívajúcim násilie, prevažne z mimovládneho sektora. Zavŕšením stretnutia bude verejné podujatie s názvom VYPÍSKAJME NÁSILIE! na Hlavnom námestí v Bratislave o 16:30, ktoré je organizované v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v SR a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti.
Na podujatí symbolicky vypískame násilie páchané na ženách, aby sme vyjadrili, že násilie na ženách nemá v našej spoločnosti miesto. 
 
Vo štvrtok 27.11.2014 sa o 16.00 hodine, na Mestskom úradev Nitre uskutoční slávnostná prezentácia projektu  BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM – PRIESTOR PRE PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT BEZ NÁSILIA. Projekt realizuje nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa na riešení problematiky týraných žien a detí podieľa už 14 rokov.  Grant Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu je vo výške 331 298 eur,  prijímateľ sa na spolufinancovaní podieľa sumou 36 811 eur.Zámerom projektu je zriadiť Bezpečný ženský dom, nový typ sociálneho zariadenia pre týrané ženy a deti, ktorý bude ako jeden z prvých na Slovensku spĺňať minimálne Európske štandardy pre zariadenia tohto typu.
 
V Bezpečnom ženskom dome bude vytvorených spolu 6 rodinných miest pre cca 15 až 17 klientov, ktorým pomoc a podporu bude poskytovať spolu 7 zamestnancov. Každá izba bude disponovať vlastným sociálnym zariadením, v objekte bude herňa pre deti aj špecializovaná  miestnosť vybavená terapeutickými pomôckami. Komplexnú starostlivosť poskytnú kvalifikované služby,  ako sú krízová intervencia, psychologické, sociálne a špecializované sociálne poradenstvo, právne poradenstvo,  psychoterapia,  podporná terapia - arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, filiálna a hrová terapia pre matky i deti atď.
 
Na slávnostnej prezentácii pod názvom ŽIVOT BEZ NÁSILIA  sa zúčastnia štátna tajomníčka MZV VK Ingvild Næs Stub, J.E. veľvyslankyňa NK na Slovensku Inga Magistad,  štátny tajomník MPSVaR Jozef Burian,  J. E. veľvyslanec SR v Nórsku František Kašický, predseda Výboru pre finančný mechanizmu Anders Erdal, riaditeľka Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli Stine Andresen a generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov  ÚV SR Ján Krak.
 
 
Podobný projekt vybudovania bezpečného domu nedávno odštartoval aj v Prešove – otváracia konferencia k projektu sa uskutočnila minulý týždeň.  Dom vybuduje záujmové združenie MyMamy z podpory Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu, bude v ňom 11 rodinných miest pre cca 35 klientok - týrané ženy a ich deti.
 
Kontaktné osoby pre médiá za úrad vlády:    Jana Dacková 02/57295 555
                                                                       Tatiana Kmecová 0915 984 227
 
ÚRAD VLÁDY SR
www.eeagrants.sk, www.norwaygrants.sk 
SLNIEČKO, N.O.
www.centrumslniecko.sk
 
VEĽVYSLANECTVO NÓRSKEHO KRÁĽOVSTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
www.norway.sk
16541