Na úrade vlády ocenia víťazov súťaže Road show 2014

12.12.2014

Dňa 15.12.2014 sa o 13.tej hodine  v priestoroch Úradu vlády SR za prítomnosti  vedúceho Úradu vlády SR Igora Federiča a vedúceho zastúpenia EK na Slovensku Dušana Chreneka uskutoční slávnostné odovzdanie cien  študentom stredných a stredných odborných škôl, ktorí sa zúčastnili súťaže Road show 2014 s názvom „Eurofondy a moje mesto“. Súťaž bola organizovaná pod záštitou Úradu vlády SR v spolupráci s kanceláriou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku ako súčasť osláv 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do EÚ.
 
Základnou myšlienkou súťaže Roadshow, ktorá sa konala v mesiacoch september a október 2014, bolo zviditeľnenie finančnej pomoci EÚ prostredníctvom originálneho pohľadu mladých ľudí. Stredoškoláci mali možnosť zapojiť sa do súťaže v písaní slohovej práce o ich osobnom vnímaní konkrétnej pomoci a prínosu eurofondov svojmu mestu, okoliu či dokonca im samotným. Študenti prejavili svoju invenčnosť, ale aj kritický postoj či zmysel pre humor – tak ako Dávid Hanušovský z Obchodnej akadémie v Prešove, ktorý bude za svoju báseň jedným  z dvadsiatich odmenených stredoškolákov:
 
 
Prešov to je mesto krásne,
je začiatok mojej básne.
U nás nájdeš dom či les,
diskotéku a aj ples.
 
Každý z nás tu žije rád,
aj keď v centre nie je hrad.
Milujem tiež Torysu,
aj keď práčky plávu v nej,
obdivuj len túto krásu,
nenapi sa radšej z nej.
 
Nájdeš tuná pekný chrám,
trčal z neho veľký trám.
Eurofond prišiel k nám,
opravil kus tu aj tam.
 
V školách našich bola zima,
bez  tých okien plastových.
Fondy EU – tie sú prima,
po zime už ani slych.
 
Nuž bez fondov dobre bolo,
ale lepšie s nimi je.
To európske veľké lono,
všetkých  našich prikryje.
 
Súčasťou Roadshow 2014 bol aj vedomostný test zo znalostí mladých ľudí o záležitostiach spojených s Európskou úniou, v ktorej všetci študenti dosiahli úspešnosť v rozmedzí 77,5-90 %. V rámci diskusie sa zaujímali predovšetkým o možnosti cestovania a štúdia v zahraničí, ale vyjadrovali sa aj práve k téme čerpania eurofondov. Do projektu sa zapojilo 16 stredných škôl a viac ako 450 študentov. 
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
16719