Pozvánka

10.04.2015

 
POZVÁNKA
na tlačovú konferenciu
 
 
 
„Bez praxe nie sú koláče“
 
13. apríla 2015 o 10:30 hod.
Zasadačka SSN, Župné námestie 7, Bratislava
 
 
 
Štátny inštitút odborného vzdelávania a agentúra mediamedia si Vás dovoľujú pozvať na Tlačovú besedu „Bez praxe nie sú koláče“, na ktorej budú prezentované výsledky veľkého sociologického prieskumu medzi zamestnávateľmi.
 
Témou prieskumu boli ich očakávania od zamestnávateľov, absolventov stredných odborných škôl a od škôl ako takých.
 
 
Svoju účasť prosím potvrďte na adrese: lucia@mediamedia.sk

Štátny inštitút odborného vdelávania
Úrad vlády SR

17418