Jarná ITAPA 2015 s prezentáciami ukončených projektov OPIS a konferenciou NASES

19.05.2015

Medzinárodný kongres ITAPA, zameraný na Informačné technológie a verejnú správu,  sa uskutoční už tento štvrtok, 21.5.2015 od 8.30 v hoteli Bôrik v Bratislave pod záštitou predsedu Národnej rady SR a Digitálneho lídra SR Petra Pellegriniho.
 
Veľký priestor  na prezentáciu dostanú aj projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorého Riadiaci orgán sídli na Úrade vlády SR, a ktoré sa v období roka 2015 v prevažnej väčšine ukončujú. Generálny riaditeľ sekcie operačných programov Úradu vlády SR Peter Kostolný predstaví  finálnu  fázu ich realizácie, aj možnosti, ako zlepšiť čerpanie eurofondov v rámci OPIS a úspešne ukončiť všetky rozbehnuté projekty: „Za náš operačný program v rámci programového obdobia 2007/2013 predstavuje kontrahovanie k 21.máju 2015 115%, čerpanie sa pohybuje na úrovni 70% z celkovej sumy 843 miliónov eur. Za prvé štyri  mesiace roku 2015 sme vyčerpali takmer 3-násobok oproti rovnakému obdobiu v roku 2014. Máme pred sebou ešte veľa práce, ale som optimista – projekty OPIS smerujú do finále a čerpanie sa urýchľuje,“ hovorí Peter Kostolný.
 
Významnou súčasťou jarnej ITAPY 2015 bude aj Záverečná konferencia projektov Ústredného portálu verejnej správy, ktoré predstavia aj zhodnotia generálny riaditeľ NASESu Rastislav Janota spolu s Jurajom Šitinom, zástupcom generálneho riaditeľa NASESu. Ide o končiaci sa projekt v rámci OPIS, ktorý reálne odštartoval elektronickú komunikáciu inštitúcií s občanmi či podnikateľmi: Ústredný portál verejnej správy a služby spoločných modulov ÚPVS vytvárajú efektívny elektronický kanál – www.slovensko.sk- pre komunikáciu verejnosti s verejnou správou.Už dnes je na ústrednom portáli dostupných 157 elektronických služieb poskytovaných prostredníctvom 10 dokončených integrácií projektov od 8 inštitúcií verejnej správy. V budúcnosti pribudnú napr. elektronické služby samospráv a vyšších územných celkov, čo bude predstavovať niekoľko stoviek nových elektronických služieb pre občanov a podnikateľov,“ vysvetľuje Rastislav Janota.
 
Ústredný portál verejnej správy zriadil a spravuje od januára resp. februára minulého roka 5 450 000 elektronických schránok, z toho 4 745 000 schránok pre fyzické osoby (občanov), 695 000 schránok pre právnické osoby a 5850 schránok pre inštitúcie verejnej správy (vrátane agendových schránok).
 
Viac informácií už vo štvrtok na jarnej ITAPE 2015!
 
Kontakt za Úrad vlády SR: Ingrid Šrámková, ingrid.sramkova@vlada.gov.sk, 0915 984 203; Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk, 0915 984 227.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
RO OPIS
http://www.opis.gov.sk/
 
NASES
http://www.nases.gov.sk/
17731