Kultové Listy zo Slovenska

26.05.2015

Tanečné divadlo Ifjú Szivek predstaví dlhoročnú tvorbu Dušana Hégliho s novými choreografiami, novými kostýmami a obnoveným scénickým vizuálom. Kultová choreografia Listy, ktorú tancoval kolektív divadla takmer 100-krát a videlo ju cca 20 000 divákov, dostáva nový šat.
 
Podľa tvorcu predstavenia D. Hégliho  bolo spomínané predstavenie  pre tanečné divadlo významným medzníkom: “Už 27 rokov sa zaoberám tradičnými tancami Slovenska. Je dobré sa niekedy zastaviť a zhrnúť si skúsenosti a myšlienky súvisiace s jednou témou získané počas istého obdobia môjho pôsobenia v tanečnom divadle.  Prestavenie Listy malo premiéru v roku 2005 a teraz prišiel čas to urobiť znova.”
 
Počas uplynulých desiatich rokov  mohlo domáce aj maďarské publikum vďaka Listom hlbšie spoznať autentickú tradičnú tanečnú kultúru. Tanečné divadlo si touto celovečernou choreografiou získalo uznanie slovenských aj maďarských odborníkov a vďaka nej sa viacero rôznych umeleckých kolektívov začalo zaoberať  tancami z južného Slovenska.
 
V Tanečnom divadle Ifjú Szivek sa už naplno pracuje na vynovenej verzii. Nové predstavenie môžu diváci prvýkrát vidieť v Kapolcsi na festivale Údolie umenia dňa 28.7.2015.  Na domácej pôde uvedie kolektív tanečného divadla predstavenie v niekoľkých vystúpeniach na jeseň 2015.
 
 
 
TANEČNÉ DIVADLO IFJÚ SZIVEK
Súbor bol založený v roku 1955, od roku 2000 funguje ako profesionálne tanečné divadlo. Ifjú Szivek je od začiatku jednou z najvýznamnejších umeleckých dielní maďarského folklórneho hnutia a umeleckého života Maďarov na Slovensku. Jeho najväčším prínosom je prezentácia tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry Strednej Európy ako spoločenskej hodnoty, prostredníctvom divadelných predstavení doma i v zahraničí. Choreograf kolektívu Dušan Hégli vedie umeleckú činnosť tanečného divadla už 15 rokov. Zriaďovateľom inštitúcie je Úrad vlády Slovenskej republiky.
 
 
Kontakt:
Andrea Brezovská
marketing manager
press@ifjuszivek.sk
www.ifjuszivek.sk
+421220474103
+421907220198
 
Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Mostová 8, 811 02 Bratislava
 

17840