Zabezpečenie príjmu digitálneho televízneho vysielania
Dátum zverejnenia: 25.08.2015