> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

Mikuláš Dzurinda


predseda vlády SR
od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006Mikuláš Dzurinda je predsedom vlády Slovenskej republiky. Narodil sa 4. februára 1955 na východnom Slovensku v Spišskom Štvrtku. Je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline (dnes Žilinská univerzita), kde v roku 1988 ukončil aj svoju vedeckú ašpirantúru a získal titul kandidáta vied. Pracoval vo Výskumnom ústave dopravnom v Žiline ako ekonomický analytik (1979-1988), neskôr bol riaditeľom pre informačné technológie na oblastnom riaditeľstve Československých štátnych dráh v Bratislave (1988-1990). V roku 2003 Mikulášovi Dzurindovi rektor Žilinskej univerzity pri príležitosti 50. výročia jej založenia udelil titul Doctor Honoris Causa (Dr.h.c.).

Mikuláš Dzurinda vstúpil do slovenskej politiky ako jeden z členov KDH, konzervatívnej politickej strany založenej na Slovensku v roku 1990. Po prvých slobodných voľbách v Československu v r. 1991 sa stal námestníkom ministra dopravy a pôšt Slovenskej republiky. V roku 1992 bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady, kde bol členom výboru pre rozpočet a financie. V čase vzniku samostatného Slovenska (1993) zastával Mikuláš Dzurinda post podpredsedu KDH pre ekonomiku. Od marca do októbra 1994 bol ministrom dopravy, pôšt a verejných prác SR. Po voľbách na jeseň 1994 sa vrátil do opozície ako poslanec parlamentu.

Problematická politická situácia Slovenska v rokoch 1994 - 1998 viedli k pozastaveniu integrácie Slovenska do euroatlantických štruktúr. Päť opozičných strán (KDH, Demokratická strana, Strana zelených, Demokratická únia a Sociálnodemokratická strana Slovenska) vytvorilo Slovenskú demokratickú koalíciu. Mikuláš Dzurinda sa stal jej hovorcom, neskôr, 4. júla 1998 jej predsedom. V januári roku 2000 Mikuláš Dzurinda nadviazal na myšlienky a ideu SDK a založil novú politickú stranu, Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu. Jeho pozícia predsedu a lídra strany bola niekoľkokrát potvrdená v primárnych voľbách SDKÚ.

Pod vedením Mikuláša Dzurindu Slovenská republika po roku 1998 opäť vstúpila do integračných procesov smerom k Európskej únii a NATO. V roku 2000 sa Slovensko stalo súčasťou OECD. Potvrdením reformného kurzu politiky Mikuláša Dzurindu bol mandát, ktorý dostal od slovenských voličov na zostavenie druhej vlády po voľbách v roku 2002. Bol to rok, keď sa na samite NATO v Prahe rozhodlo o pozvaní Slovenska do NATO a na samite EÚ v Kodani Slovensko uzavrelo prístupové rokovania s EÚ. Súčasťou oboch zoskupení sa Slovensko stalo v roku 2004.

Mikuláš Dzurinda prednášal na amerických a európskych univerzitách, i na významných odborných a verejných fórach. Je presvedčeným zástancom pevných transatlantických väzieb a stredoeurópskej spolupráce. Práve pod jeho vedením sa V4 - neformálne kooperatívne zoskupenie Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska - prebudila opäť k životu a získala nové stimuly.

Je ženatý, má dve dcéry. Hovorí anglicky a francúzsky.