> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 24. 03. 2016 do 20. 03. 2020

Peter Pellegrini


predseda vlády SR od 22. marca 2018

Úrad vlády SR


Dátum narodenia: 06. 10. 1975
Miesto narodenia: Banská Bystrica
Vzdelanie: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Financie, bankovníctvo, investovanie
  Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
  Financie, bankovníctvo, investovanie
Profesionálna prax:  
marec 2018 predseda vlády SR
2016 - 2018 podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
2015 - 2016 predseda Národnej rady SR
2014 - 2015 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
2012 - 2014 štátny tajomník Ministerstva financií SR
2010 - 2012 poslanec Národnej rady SR
člen Výboru pre financie a rozpočet
člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
2006 - 2010 poslanec Národnej rady SR
člen Výboru pre hospodársku politiku
člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
člen Mandátového a imunitného výboru
2006 - 2010 predseda Komisie pre dopravu, pošty, telekomunikácie a informatizáciu spoločnosti vo Výbore pre hospodársku politiku
2002 - 2006 asistent poslanca Národnej rady SR
1998 - 2002 samostatne zárobkovo činná osoba
Členstvo v organizáciách  
2016 predseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh
2016 predseda Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
2012 - 2014 predseda Dozornej rady Národného jadrového fondu
  predseda Dozornej rady Slovenskej konsolidačnej, a. s.
  predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne
  člen Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  člen Administratívnej rady Rozvojovej banky Rady Európy
2012 člen Hospodárskej a sociálnej rady SR
  Digitálny líder/Digitálny šampión
Ambasádor Jednotného digitálneho trhu, ktorý na Slovensku podporuje rozvoj digitálnych zručností, presadzuje projekty v oblasti vzdelávania a o informačno-komunikačných technológiách, digitálnej inklúzie, prístupu k e-governmentu a pomáha riešiť nezamestnanosť mladých ľudí prostredníctvom zdieľania inovatívnych nápadov.
   
Jazyky: anglický
  nemecký
ruský