Prírodné a kultúrne pamiatky pomedzia Slovenska a Ukrajiny aj v 3D

12.05.2016

Už čoskoro sa verejnosť zoznámi s modernými inovatívnymi metódami vzdelávania študentov a učiteľov na základných, stredných i vysokých školách prostredníctvom využitia najmodernejších technológií virtuálnej a rozšírenej reality, v ktorej sú  zobrazené kultúrne pamiatky či prírodné zvláštnosti východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.  Pomocou digitalizovaných 3D objektov sa podarí zakonzervovať ich súčasný stav, napomôcť štúdiu i cestovnému ruchu  pomocou atraktívneho zobrazenia na web stránkach či aplikáciách v mobilných zariadeniach.  Študenti a ďalší užívatelia tak budú môcť zažiť pocit aktuálnej reality, v ktorej uvidia stavby v reálnych rozmeroch alebo budú môcť skúmať ich detaily  s doplňujúcou textovou resp. zvukovou informáciou.  Pomocou mobilov, tabletov  či smartfónov budú vidieť objekty zasadené do svojho okolia a pri otáčaní hlavou alebo zariadením budú mať možnosť  doslova sa po danom objekte rozhliadnuť.
 
3D animácie a modely budú k dispozícii od septembra 2016 na stránke www.paneurouni.com.  Učitelia -  multiplikátori – z Prešovského a Košického kraja, ako aj Zakarpatskej oblasti Ukrajiny budú o možnostiach práce s 3D modelmi informovaní na 5 seminároch zameraných na spoločné spracovanie tém dotýkajúcich sa identických znakov regiónu - história, architektúra, náboženstvo, kultúra, tradície, zvyky, občianska spoločnosť, súčasné dianie a využívanie IT vo vyučovaní.
 
Viac o projekte na stránke: http://paneurouni.com/sk/pevs/projekty/inoveduc/o-projekte/ .
 
Tieto moderné technológie sa podarilo zrealizovať v rámci projektu s názvom: Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – InovEduc, ktorý  je realizovaný Paneurópskou vysokou školou n.o. v spolupráci s partnermi  - Centrom pre európsku politiku, spoločnosťou Carpathia Užhorod a ďalšími 8 partnermi vďaka projektovému grantu programu Cezhraničná spolupráca vo výške 575 486 eur.  Správcom programu, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP a Nórska, je Úrad vlády Slovenskej republiky.
 
Odborný seminár a medzinárodná konferencia Cezhraničná spolupráca na podporu cestovného ruchu, ktorý organizujú Generálny konzulát SR v Užhorode, Carpathia Užhorod a Paneurópska vysoká škola, sa uskutoční v stredu 18. mája 2016 o 10.00 h kyjevského  času (= o 9.00 h stredoeurópskeho času) v priestoroch Hotela Družba v Užhorode. 
 
Stretnutie určené odborníkom aj širokej verejnosti bude zamerané na špecifické tematické prehliadky Slovenska a Ukrajiny, partnerstvá a spolupráce cestovných agentúr, na organizácie cestovného ruchu - ich štruktúru, výhody, vyhliadky a problémy - ako aj na vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu. Čestným hosťom bude generálna konzulka SR v Užhorode Janka Burianová.
 
Kontakt pre médiá:  Tatiana Kmecová
e-mail: tatiana.kmecova@vlada.gov.sk
telefón: +421 915 984 227
             +421 2 20 925 143
 
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.eeagrants.sk
 
Paneurópska vysoká škola
www.paneurouni.com

20499