12.07.2016

odkaz na internetovú stránku

Všetky informácie týkajúce sa zasadnutí Bezpečnostnej rady SR sú

prístupne na internetovej adrese

https://rokovania.gov.sk/RPO/Negotiation

Kancelária BR SR