Sekcia regionálneho rozvoja aktívna pri tvorbe akčných plánov pre okresy Bardejov a Medzilaborce

10.01.2018
Dňa 4. januára 2018 sa na Mestskom úrade v Bardejove a Mestskom úrade v Medzilaborciach uskutočnili za účasti generálnej riaditeľky  sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR  Evy Zelizňákovej, riaditeľa odboru stratégie a metodiky Úradu vlády SR Romana Havlíčka, primátorov Bardejova a Medzilaboriec Borisa Hanuščaka a Vladislava Višňovského, ako aj ďalších  členov Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu  Bardejov a Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce,  pracovné stretnutia k príprave akčných plánov  pre obidva okresy.
 
Predmetom stretnutí bolo nastavenie vzájomnej spolupráce, komunikácie a koordinácie činností. Zástupcovia sekcie zúčastnených oboznámili  so spôsobom fungovania rád pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov, harmonogramom prípravy akčných plánov, ako aj  s podmienkami čerpania regionálneho príspevku -  v tejto súvislosti bola zdôraznená potreba vytvárania nových pracovných miest.  Zároveň boli účastníkom poskytnuté  informácie o  novele zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, schválenej vládou SR.
 
Termín ďalšieho stretnutia zástupcov sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR a  rád pre rozvoj k akčným plánom oboch okresov je naplánovaný na 31.januára 2018. Predmetom rokovania budú predovšetkým SWOT analýzy okresov Bardejov a Medzilaborce  a indikatívny zoznam projektov.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj