Úrad vlády SR dáva pri tvorbe stratégie regionálneho rozvoja relevantný priestor partnerom z VUC

17.01.2018
Vyššie územné celky sú pri tvorbe a napĺňaní stratégie naši kľúčoví partneri, preto sa s nimi nestretávame po prvý raz.  Tu v Banskej Bystrici ide po Bratislave, Žiline, a Košiciach už o štvrté v poradí, ktoré inicioval Úrad vlády SR. Dialóg s partnermi a získavanie spätnej väzby sú dôležité pre správne nastavenie komplexných procesov pri tvorbe politiky vlády v súvislosti s regionálnym rozvojom,“ povedal riaditeľ odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja ÚV SR Roman Havlíček na tlačovom brífingu počas pracovného stretnutia zástupcov sekcie s vedúcimi pracovníkmi útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a manažment regionálneho rozvoja v pôsobnosti  vyšších územných celkov. 

Na území Banskobystrického samosprávneho kraja sa nachádza hneď 5 z 15 tich najmenej rozvinutých okresov, preto sme veľmi radi, že sa o regionálnom rozvoji a znižovaní rozdielov v rámci Slovenska bude hovoriť práve u nás,“ skonštatoval Ján Lunter, predseda BBSK.  Zdôraznil, že je nevyhnutné podporovať najmä malých podnikateľov, malé podniky, regionálne značky a pod, pričom základnou podmienkou rozvoja je dobrá infraštruktúra.

Okrem príhovorov hostí a prezentácie úradu vlády bolo vysoko hodnotené aj vystúpenie podpredsedu ZMOSu a primátora Spišskej Belej Štefana Bieľaka, v ktorom jasne pomenoval problémy v koordinácii a koncepčnom riadení regionálneho rozvoja.  Množstvo podnetov na riešenie týchto problémov priniesol dynamický brainstorming zo strany zástupcov VÚC či regionálnych rozvojových agentúr. Jeho výsledky budú súčasťou východísk pri tvorbe stratégie regionálneho rozvoja, ktorú úrad vlády SR plánuje pripraviť do konca roka 2018.

Súčasťou podujatia boli aj informácie o pripravovanej výzve na podávanie žiadostí o podporu projektov týkajúcich sa regionálneho rozvoja, ktorú úrad vlády plánuje prostredníctvom sekcie regionálneho rozvoja vyhlásiť  do konca februára 2018.
 
Ďalšie stretnutie zástupcov sekcie regionálneho rozvoja s partnermi zastúpenými v pracovnej skupine pre tvorbu stratégie sa uskutoční 15.2.2218 v Hoteli Bôrik v Bratislave.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk


Úrad vlády SR dáva pri tvorbe stratégie regionálneho rozvoja relevantný priestor partnerom z VUC

Späť na fotogalériu