Sekcia regionálneho rozvoja aktívna pri tvorbe akčných plánov pre okresy Bardejov a Medzilaborce

27.02.2018

Dňa 4. januára 2018 sa na Mestskom úrade v Bardejove a Mestskom úrade v Medzilaborciach uskutočnili za účasti generálnej riaditeľky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR Evy Zelizňákovej, riaditeľa odboru stratégie a metodiky Úradu vlády SR Romana Havlíčka, primátorov Bardejova a Medzilaboriec Borisa Hanuščaka a Vladislava Višňovského, ako aj ďalších členov Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Bardejov a Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce, pracovné stretnutia k príprave akčných plánov pre obidva okresy.

Predmetom stretnutí bolo nastavenie vzájomnej spolupráce, komunikácie a koordinácie činností. Zástupcovia sekcie zúčastnených oboznámili so spôsobom fungovania rád pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov, harmonogramom prípravy akčných plánov, ako aj s podmienkami čerpania regionálneho príspevku - v tejto súvislosti bola zdôraznená potreba vytvárania nových pracovných miest. Zároveň boli účastníkom poskytnuté informácie o novele zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, schválenej vládou SR.

Termín ďalšieho stretnutia zástupcov sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR a rád pre rozvoj k akčným plánom oboch okresov je naplánovaný na 31.januára 2018. Predmetom rokovania budú predovšetkým SWOT analýzy okresov Bardejov a Medzilaborce a indikatívny zoznam projektov.

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja

www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj