Prvé kolo kolektívneho vyjednávania na Úrade vlády SR už na budúci týždeň

20.06.2018

V stredu 20. júna 2018 sa o 13:00 h v Zrkadlovej sále  Úradu vlády SR začne 1. kolo kolektívneho vyjednávaniaku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 a ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 po tom, čo boli Úradu vlády SR doručenéKonfederáciou odborových zväzov Slovenskej republikynávrhy oboch kolektívnych zmlúv.
 
Rokovaní sa zúčastnia vládou schválení vyjednávači za štát, ktorými sú Tatiana Janečková, generálna tajomníčka služobného úradu, Úrad vlády SR, Ondrej Varačka, generálny tajomník služobného úradu, Ministerstvo vnútra SR, Radko Kuruc, štátny tajomník Ministerstva financií SR, Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a Stanislav Špánik, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR.
 
Prvého kola kolektívneho vyjednávania sa za  zamestnancov zúčastnia: Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ, ktorá je zároveň aj hlavným vyjednávačom pre obe kolektívne zmluvy, Pavel Ondek, predseda OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku,  Anton Szalay, predseda SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, Mária Mayerová, predsedníčka SOZ verejnej správya kultúry, Marián Magdoško, predseda OZ polície v SR, Katarína Krajčová, predsedníčka SOZ zamestnancov obrany, Ingrid Vrkočová, predsedníčka OZ justície v SR, Ivan Caban, predseda OZ Zboru väzenskej a justičnej stráže, Andrej Rusnák, predseda OZ pracovníkov SAV, Marta Brodzianska, predsedníčka Integrovaného OZ, Monika Bendeková, podpredsedníčka OZ KOVO, Vlasta Szabová, predsedníčka OZ DLV, ako aj   zástupcovia Nezávislých kresťanských odborov Slovenska – viceprezidentka Mária Briganová a Kristína Huttová.  Prítomní budú tiež zástupcovia ZMOS a VÚC.
 
Vstup médiám s platnou akreditáciou na Úrade vlády SR bude umožnený počas úvodu rokovania.
 
Kontaktná osoba: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 

23794