Úrad vlády SR urýchľuje poskytovanie regionálneho príspevku

18.07.2018
V období od 29. júna 2018 do 16. júla 2018 uzavrel Úrad vlády SR 16 zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku v súlade s akčnými plánmi najmenej rozvinutých okresov v hodnote viac ako 1 200 000 eur.
 
Podpora je nasmerovaná napríklad na materiálno – technické vybavenie či prevádzkové náklady dielne a vybudovanie elektrickej kanalizačnej prípojky pre obecný podnik v obci Ihľany, okres Kežmarok, a to v sume 120 800 eur, na rekonštrukciu haly a nákup strojového vybavenia pre zabezpečenie činnosti regionálneho centra vzdelávania pri Strednej odbornej technickej a agropotravinárskej Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola v Rimavskej Sobotevo výške 201 262 eur.
 
Podporené   sumou viac ako 304 000 eur budú tiež materiálovo-technické vybavenie zámočníckej dielne, strojovej obrobne, stolárskej dielne, autodielne a rekonštrukcia stolárskej dielne a autodielne v Strednej odbornej škole - Szakközépiskola vo Fiľakove, okres Lučenec a   200 000 eur je určených na výstavbu tržnice rovnako vo Fiľakove na podporu regionálnych produktov, kde sa dňa 25.júla 2018 o 10.00 hodine na Trhovej ulici uskutoční aj slávnostné uloženie jej základného kameňa.
 
 
V uvedenom období Úrad vlády SR uzatvoril zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku so žiadateľmi z najmenej rozvinutých okresov:  Rožňava, Svidník, Revúca, Vranov nad Topľou, Lučenec, Sabinov, Trebišov, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Kežmarok a súhrnne išlo o podporu tvorby pracovných miest, vzdelávania či rekonštrukcie  škôl, ale aj napríklad na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie kaštieľa v obci Brezovica.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk