K akcelerácii podpory regionálneho rozvoja prispievajú stretnutia priamo v regiónoch

12.09.2018
Po stretnutiach v najmenej rozvinutých okresoch Poltár (6. septembra 2018) a Kežmarok (7. septembra 2018) sa zajtra, štvrtok 13. septembra 2018  zamestnanci sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR stretnú so zástupcami najmenej rozvinutého okresu Sobrance, aby rokovali o všetkých aspektoch tohtoročného čerpania regionálneho príspevku s cieľom toto čerpanie urýchliť, pretože oprávnené obdobie použitia finančných prostriedkov alokovaných  uzneseniami vlády v roku 2016 sa končí 31. decembra 2018.
 
Stretnutia sú  zamerané aj na ozrejmenie postupov predkladania a posudzovania žiadostí o regionálny príspevok na roky 2018 a 2019. Žiadatelia tak majú možnosť komunikovať svoje projektové zámery priamo so zástupcami sekcie regionálneho rozvoja. Pracovného stretnutia sa zúčastnili členovia výboru, starostovia obcí, miestni podnikatelia, zástupcovia centier podpory a iné dôležité  subjekty územnej spolupráce.
 
Zástupcovia sekcie pripomenuli aktérom regionálneho rozvoja priamo v okresoch, že na stránke www.nro.gov.sk v sekcii Kontakty sú zverejnené aj mená kontaktných osôb pre ten ktorý najmenej rozvinutý okres, ktoré sú pripravené im pomôcť v prípade problémov, nejasností či postupov pri podávaní žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku.
 
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj