Kampaň o Grantoch EHP a Nórska a súťaž o slogan pre aktuálne programové obdobie vstúpila do druhého týždňa

31.10.2018

Kampaň s názvom Spoznaj Granty EHP a Nórska prináša na facebookovej stránke https://www.facebook.com/Granty-EHP-a-N%C3%B3rska-na-Slovensku-116525705145104/ podstatné informácie  o Grantoch EHP a Nórska určených pre SR, o úspešných projektoch, plánoch do budúcnosti, ale aj súťaž o slogan pre aktuálne programové obdobie 2014-2021, ktorý bude súčasťou všetkých propagačných materiálov. 
Prvý  týždeň kampane priniesol už desiatku zaujímavých nápadov, ktoré vystihujú podstatu týchto grantov a ich pomoci pre SR – spoluprácu, porozumenie a lepší život v našej krajine. Ďalšie nápady môže verejnosť  posielať  prostredníctvom formulára na linku: https://goo.gl/forms/Ey3kvbVVGpCcrAM83, kde sú uvedené aj pravidlá súťaže,  do utorka 13. novembra 2018.  O víťazovi rozhodnú účastníci otváracej konferencie grantov EHP a Nórska 2014-2021 v Bratislave, ktorá sa uskutoční dňa 15. novembra 2018 v Bratislave a na ktorej bude výherca odmenený.

Základné informácie o grantoch:
Súbežne s tým, ako sa Slovenská republika v roku 2004 stala členom Európskej únie, stala sa aj členom tzv. Európskeho hospodárskeho priestoru. Práve vstup do EÚ umožnil Slovensku ako členskému štátu EHP čerpanie finančných prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.
 
Slovenská republika aktívne participuje na využívaní týchto finančných mechanizmov označovaných často spoločným pomenovaním „Granty EHP a Nórska“. V súčasnosti štartuje na Slovensku v poradí už  tretie programové obdobie Grantov EHP a Nórska, pričom  pre Slovenskú republiku bola na roky 2014 – 2021 vyčlenená suma približne 113,1 miliónov eur, čo je zhruba o 30 miliónov eur viac ako v predchádzajúcom programovom období. Štátny rozpočet SR sa na financovaní programov podieľa v objeme 15%.
 
Prispievateľskými štátmi do finančného mechanizmu EHP sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko a do Nórskeho finančného mechanizmu prispieva výlučne Nórsko. Príspevok Nórska do oboch finančných mechanizmov tvorí približne 97% z celkovej sumy.
 
Cieľmi Grantov EHP a Nórska je prispieť k odstraňovaniu regionálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a posilniť bilaterálnu spoluprácu medzi prispievateľskými štátmi (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a pätnástimi prijímateľskými štátmi, ktorými sú okrem Slovenska aj Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvátsko, Malta, Cyprus, Lotyšsko, Estónsko, Litva, Grécko a Portugalsko.

Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 

Úrad vlady SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk

25650