Úrad vlády SR spúšťa registráciu na Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu

20.11.2018

V utorok 15. januára 2019 sa v Bratislave, v Hoteli Bôrik, uskutoční Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu, ako aj Tematický seminár venovaný jednej z prioritných oblastí pripravovanej výzvyna tému: Správa vecí verejných.
 
Cieľom je poskytnúť žiadateľom všetky potrebné informácie, aby sa mohli úspešne uchádzať o podporu svojich projektov. Je to dobrá príležitosť spojiť všetky zainteresované strany a poskytnúť tak príležitosť na spoluprácu, vytvorenie potenciálnych partnerstiev, na zvýšenie vedomostí o programe, ako aj  na získanie nových informácií o tejto výzve. Podujatie sa uskutoční čiastočne v slovenčine a v angličtinezúčastniť sa ho môžu maximálne dvaja zástupcovia z tej istej organizácie.
 
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/3rd-call-thematic-events/governanceskinfoday .
 
Viac informácií na weboch: www.danube.vlada.gov.skalebo na  http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/22/54fb54565883a3136d372c4539c7dae36f0728eb.pdf.
 
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
25814