Predseda vlády SR

Agresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Eduard Heger
E-mail:premier@vlada.gov.sk
Telefóny:
Fax: