Kandidáti na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

V utorok 23. júna 2020 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo stretnutie odbornej hodnotiacej komisie, ktorá otvorila obálky od záujemcov, ktorí sa prihlásili do výberového konania na kandidátov na členov Rady ÚVO. Komisia skonštatovala, že z osemnástich prihlásených kandidátov sedemnásť splnilo podmienky výberového konania. Verejné vypočutie sa uskutoční v dňoch 9. - 10. júla 2020 od 9.00 h v priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR.

Ján Azud Projekt CV
Jozef Bálint Projekt CV
Miroslav Cák Projekt CV
Martin Daniš Projekt CV
Silvester Danóczy stiahnutie kandidatúry
Peter Demčák Projekt CV
Ľubomír Gašparík Projekt CV
Branislav Hudec Projekt CV
Silvia Jančová Projekt CV
Ivan Kotora Projekt CV
Ján Krak Projekt CV
Ľubomír Kubička Projekt CV
Peter Kubovič Projekt CV
Vladimír Oros Projekt CV
Ivan Pudiš Projekt CV
Branislav Šarmír Projekt CV
Miroslav Uhrin Projekt CV


27696

Dátum poslednej aktualizácie: 29.06.2020