Kandidáti na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

V utorok 23. júna 2020 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo stretnutie odbornej hodnotiacej komisie, ktorá otvorila obálky od záujemcov, ktorí sa prihlásili do výberového konania na kandidátov na členov Rady ÚVO. Komisia skonštatovala, že z osemnástich prihlásených kandidátov sedemnásť splnilo podmienky výberového konania. Verejné vypočutie sa uskutoční v dňoch 9. - 10. júla 2020 od 9.00 h v priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR.

Ján Azud CV
Jozef Bálint CV
Miroslav Cák CV
Martin Daniš CV
Silvester Danóczy stiahnutie kandidatúry
Peter Demčák CV
Ľubomír Gašparík CV
Branislav Hudec CV
Silvia Jančová CV
Ivan Kotora CV
Ján Krak CV
Ľubomír Kubička CV
Peter Kubovič CV
Vladimír Oros CV
Ivan Pudiš CV
Branislav Šarmír CV
Miroslav Uhrin CV
27696

Dátum poslednej aktualizácie: 01.08.2022