Dodatočná výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na člena Rady ÚVO

18.08.2022

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje dodatočnú výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie.

Uchádzač musí okrem formálnych záležitostí spĺňať minimálne 5 ročnú prax vo verejnom obstarávaní. Bližšie informácie o podmienkach prihlásenia sú tu:  https://www.vlada.gov.sk/dodatocna-vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidatov-na-clena-rady-uvo/

Lehota na doručenie návrhov sa predlžuje do 7. septembra 2022. Po posúdení formálnych náležitostí bude o možnosti stať sa členom Rady Úradu pre verejné obstarávanie rozhodovať verejné vypočutie. Následné odborná komisia odporučí úspešných kandidátov na schválenie vláde SR.      

Tlačový odbor Úradu vlády SR

29429